Succes Marker Wadden

Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Aan de rand van het Markermeer, dichtbij de dijk Enkhuizen - Lelystad bouwt Natuurmonumenten aan een aantal kleine eilandjes, die ze de Marker Wadden hebben gedoopt. Niet dat er veel eb en vloed is in dit binnenmeer, maar het bekt wel goed. En voor de natuur is het zeker goed !

Inmiddels hebben de eerste vogelsoorten de eilandjes ontdekt. Er wordt nog hard gewerkt met graafmachines en draglines. Maar toeristen komen er niet en natuurlijke vijanden, zoals de vos hebben de eilanden ook nog niet bereikt. En dus zijn er onlangs al meer dan 1700 visdief-nesten geteld. Ook zeldzame soorten zoals Dwergstern en Strandplevier broeden er inmiddels. Dat is volgens Natuurmonumenten sneller dan gedacht.

Naast het korte-termijn succes hoopt Natuurmonumenten ook op een lange termijn effect. Een probleem in het hele Markermeer is de slechte natuurkwaliteit op de bodem. Er zit veel slib in het water, waardoor er relatief weinig waterplanten en weinig vis is. Je zou kunnen stellen dat het Markermeer een vrij dood meer is. Natuurmonumenten hoopt dat het slib zal bezinken en dat er daardoor op de lange duur een gevarieerder bodemleven zal ontstaan. Daardoor zal heel het Markermeer gaan profiteren van de bouw van de Marker Wadden.

Al met al is het een groot project, dat met steun van tal van partijen, zoals provincies, het Rijk, maar ook de Nationale Postcode Loterij uitgevoerd wordt. En waarvan we de komende jaren nog veel natuurplezier aan gaan beleven !  https://www.natuurmonumenten.nl/marker-wadden

Advertentie